หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายฉันท์ ศิริพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
กระดานสนทนา
 
 
การจ่ายโบนัส
 

ได้รับหนังสือประสานงานจาก สถ.จ.แพร่ว่า อบต.ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินโบนัสของปี พ.ศ. 2552 ไว้ ให้จัดทำบัญชีรอจ่ายไว้เลย โดยไม่ต้องจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งคงหมายความว่า จะจ่ายภายในเดือนกันยายน 2552 แต่ตามระเบียบบอกว่า การจ่ายเงินโบนัส ให้ถือเอาเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งก็เคยมีหนังสือตอบข้อหารือมาแล้วว่า  เดือนตุลาคมของปีงบประมาณใหม่  ก็เลยทำให้งงว่า จะจ่ายเงินโบนัสในเดือนกันยายน 2552 แล้วจะใช้เงินเดือนของเดือนไหนมาคำนวณ  สถ.จ.แพร่ ช่วยตอบที

เขียนโดย   คุณ คน อบต.

วันที่ 9 ก.ย. 2552 เวลา 15.46 น. [ IP : 118.175.183.153 ]  
 

การจ่ายเงินโบนัส กรณี ก.จังหวัดเห็นชอบแล้ว ก็สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ต้องอยูภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เช่น  มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 แล้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโบนัส ของ อปท   ยกตัวอย่าง ก.จังหวัดประชุมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินโบนัสในเดือนกันยายน 2552  และ อปท ได้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.52) เรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถจ่ายภายในเดือนกันยายน 2552 ได้   โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ มท 0855.2/ว 484 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

เขียนโดย   คุณ พี่

วันที่ 10 ก.ย. 2552 เวลา 13.14 น. [ IP : 118.172.117.17 ]  
 

อยากทราบว่า พนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) เข้าทำงานวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 มีสิทธิได้รับโบนัสหรือเปล่าค่ะ  ช่วยตอบหน่อยคะ

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 1 ต.ค. 2552 เวลา 21.29 น. [ IP : 119.31.43.123 ]  
 

ขอตอบคุณ
               ไม่ได้ค่ะ

เขียนโดย   คุณ คน อบต.

วันที่ 27 พ.ย. 2552 เวลา 11.32 น. [ IP : 125.26.227.26 ]  
 

  ขอตอบ    พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)ที่เข้าทำงานวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 มีสิทธิได้รับโบนัสหรือเปล่านั้น   (ขอตอบว่าไม่ได้ค่ะ  เพราะทำงานยังไม่คบ  1  ปี )

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 27 พ.ย. 2552 เวลา 11.35 น. [ IP : 125.26.227.26 ]  
 

เป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2552 เพื่อไปทำตำแหน่ง ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ 1 ธ.ค.2552 จะได้รับโบนัสกี เดือน 10 เดือน หรือ 12 เดือน


เขียนโดย   คุณ ต่าย

วันที่ 1 ธ.ค. 2552 เวลา 10.12 น. [ IP : 125.27.117.127 ]  
 

เป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2551 เพื่อไปทำตำแหน่ง ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ 1 ธ.ค.2551 จะได้รับโบนัสกี เดือน 10 เดือน หรือ 12 เดือนเขียนโดย   คุณ

วันที่ 1 ธ.ค. 2552 เวลา 10.43 น. [ IP : 125.27.117.127 ]  
 

เอาไปเลย24 เดือน เอิก...

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา 14.40 น. [ IP : 202.90.122.101 ]  
 

การจ่ายเงินโบนัสของผู้ช่วยเจ้าที่ที่จัดเก็บรายได้และลาออกเดือน เมษายน 2552 แล้วบรรจุเดือนเมษายน จะได้รับโบนัสหรือไม่


เขียนโดย   คุณ

วันที่ 3 ธ.ค. 2552 เวลา 10.31 น. [ IP : 118.173.224.195 ]