หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายฉันท์ ศิริพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
     
  " ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่
  ปวงประชาร่วมใจ วัฒนธรรมท้องถิ่นนำการท่องเที่ยว "
     
    วิสัยทัศน์ อบต.วังชิ้น