หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชิ้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายเสริม แก้วตุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
     
  " ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่
  ปวงประชาร่วมใจ วัฒนธรรมท้องถิ่นนำการท่องเที่ยว "
     
    วิสัยทัศน์ อบต.วังชิ้น
พันธกิจ
 

พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ฟื้นฟู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และส่งเสริมสนับสนุน ชุมชนให้เข้มแข็ง

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่โรงเรียนและชุมชน

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทุกหน่วยงานและชุมชนมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จัดการระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและแหล่งน้ำ จัดระบบผังเมืองและสิ่งแดล้อมให้ได้มาตรฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกระบบตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงามรัฐพิธี ราชพิธี
งานวันสำคัญทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมกิจการทางศาสนา และพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
 
การพัฒนาด้านคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแก่แกนนำในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่หมู่บ้าน/ชุมชน

ป้องกัน รักษา และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ส่งเสริม/ฟื้นฟูศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในการสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ติดชื่อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบชุมชน
/สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และจัดระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดระบบตรวจตราเฝ้าระวัง โดยเวรยาม กลุ่มอาสาสมัครในหมู่บ้าน/ตำบล
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาหาร ถนนหนทาง
เส้นทางการคมนาคม สะพาน ทางเดินท่อระบายน้ำ
และแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาระบบไฟฟ้า หอกระจายข่าว ระบบประปา
และระบบจราจร
 
 


 
 
 
     
 
 
  WANGCHIN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-8105-918
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-588-312  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,033,717 เริ่มนับ 6 พ.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10