หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายเสริม แก้วตุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานกิจการสภา อบต.
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอื่นๆที่ยังมิได้กำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการใด
 
- งานบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานอื่นๆตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย
   
   
   
   
 
- งานบริหารงานช่าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานอื่นๆตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานอื่นๆตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย
   
   
   
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานอื่นๆตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย
   
   
   
   
 
 
 
 
     
 
 
  WANGCHIN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-8105-918
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-588-312  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น  
  จำนวนผู้เข้าชม 2,871,104 เริ่มนับ 6 พ.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10