หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายฉันท์ ศิริพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านถิ่น      9 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม   9 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   ประกาศกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)   9 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)   9 เม.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหมืองหม้อ   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวีดแพร่   9 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สอง   ส่งมอบหน้ากาก Face shield   9 เม.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ลานนา   กิจกรรม \"พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก\"   9 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ลานนา   ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วงโควิด 19 \"ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลแม่ลานนา\"   9 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลพระถูมิ โรงเรียอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ   9 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ลานนา   ประกาศจังหวัดแพร่   9 เม.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ลานนา   ประชาสัมพันธ์\"ศาลปกครองเชียงใหม่\"   9 เม.ย. 2563 2
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.เด่นชัย   รับโอน(ย้าย)พนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาเอก ปฐมวัย