หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังชิ้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายเสริม แก้วตุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangchin.go.th/org... 1. หน้าหลัก  2. เลือก ข้อมูลหน่วยงาน ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangchin.go.th/boa... https://www.wangchin.go.th/sta... https://www.wangchin.go.th/dnm... 1. หน้าหลัก  2. เลือก บุคลากร ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก ผู้บริหาร 4. เลือก หัวหน้าส่วนราชการ 5. คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดอบต.วังชิ้น
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก  2. เลือก ข้อมูลหน่วยงาน ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก  2. เลือก แผน  3. เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangchin.go.th/con... 1. หน้าหลัก  2. เลือก ข้อมูลหน่วยงาน ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก 2. เลือก ระเบียบ ที่แถบเลือกด้านบน 3. เลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangchin.go.th/new... แบบที่ 1. - 1. หน้าหลัก 2. เลือก ข่าวสาร ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์  4. เลือกข่าวสารที่ต้องการ
แบบที่ 2 - 1. หน้าหลัก 2. เลื่อนลงเพื่อ เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกึ่งกลางหน้าเวบไซด์ 3. เลือก ดูทั้งหมด      
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wangchin.go.th/web... https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก  2. เลือก บริการประชาชน ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก กระดานสนทนา หรือ คำถามที่พบบ่อย
o9 Social Network https://www.wangchin.go.th/con... 1. หน้าหลัก  2. เลือกติดต่ออบต. 3.เลือก ไอคอน facebook อบต.วังชิ้น  
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก  2. เลือกระเบียบภายใน อบต. 3.เลือก ประกาศ  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.แผน 3.แผนพัฒนาท้องถิ่น
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.wangchin.go.th/pro... https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.รายงาน 3.รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก  2. เลือก ข้อมูลหน่วยงาน ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก คู่มือการปฏิบัติงาน  4. เลือก คู่มือที่ต้องการทราบ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.wangchin.go.th/ser... 1. หน้าหลัก  2. เลือก บริการประชาชน ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก  คู่มือประชาชน 4. เลือก คู่มือที่ต้องการทราบ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.รายงาน 3.สถิติ 4.ข้อมูลสถิติการให้บริการในแต่ละเดือน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.รายงาน 3.รายงานอื่นๆ 4.รายงานผลการประเมินความพมึงพอใจผู้ใช้บริการปี2565
o18 E-Service https://www.wangchin.go.th/hom... 1. หน้าหลัก อบต.วังชิ้น  2. เลื่อนไปด้านล่างของหน้าเว็บ 3. เลือกปุ่ม CLICK บริการE-Service ที่ต้องการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.wangchin.go.th/new... อบต.วังชิ้นไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wangchin.go.th/new... 1. หน้าหลัก 2. ข่าวสาร อบต. 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก  2. เลือก รายงาน 3. เลือกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.รายงาน 3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wangchin.go.th/dnm... https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น 3. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

1.หน้าหลัก 2. ประกาศ 3.นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wangchin.go.th/pro... https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.การบริหารงานบุคคล 3. การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.wangchin.go.th/pro... https://www.wangchin.go.th/pro... https://www.wangchin.go.th/pro... https://www.wangchin.go.th/pro... https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.ระเบียบ 3.ระเบียบบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัพฒนาทรัพยากรบุคคลของอบต.วังชิ้น ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.กลาง, ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ และประกาศอบต.วังชิ้น
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.รายงาน 3.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangchin.go.th/pro... 1. หน้าหลัก  2. เลือก ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน  3. เลือก คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangchin.go.th/con... 1. หน้าหลัก  2. เลือก บริการประชาชน ที่แถบเลือกด้านบน  3. เลือก ร้องเรียนทุจริต  4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดส่ง
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangchin.go.th/pro... 1.หน้าหลัก 2.รายงาน 3.สถิติ 4.สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.wangchin.go.th/new... 1.หน้าหลัก 2.กิจกรรมอบต. 3.ข่าวสารอบต. 4.การมีส่วนร่วมของประชาชนปี2566
 
  (1)     2   
 
 
 
     
 
 
  WANGCHIN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-8105-918
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-588-312  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น  
  จำนวนผู้เข้าชม 3,859,793 เริ่มนับ 6 พ.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10