หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายฉันท์ ศิริพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
“ตำบลวังชิ้น” เดิมทีเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีชื่อว่าบ้านผาวัวเลีย และรวมกันเป็นตำบล เรียกว