หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
นายฉันท์ ศิริพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลวังชิ้น มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบเรียบบางส่วนอยู่ระหว่างซอกเขา ความลาดชันของภูเขาประมาณ 45 องศาขึ้นไป และมีแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตำบลวังชิ้น คือแม่น้ำยม