หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 110
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 539
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ   24 เม.ย. 2558 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างรถบริการรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังชิ้น   21 เม.ย. 2558 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้่างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชิ้น   20 เม.ย. 2558 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ที่ 154/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   20 เม.ย. 2558 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ที่ 153/2558 เรื่องแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   20 เม.ย. 2558 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.วังชิ้น แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1   7 เม.ย. 2558 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ประจำปี 2558   30 มี.ค. 2558 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต   23 มี.ค. 2558 19
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [25]