หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 29
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 440
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557   16 ก.ย. 2557 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา รถรับส่งนักเรียน และอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชิ้น   8 ก.ย. 2557 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556   27 ส.ค. 2557 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557   27 ส.ค. 2557 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 และหมู่ 11   26 ส.ค. 2557 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องบันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1   26 ส.ค. 2557 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557   26 ส.ค. 2557 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจ้่าง/ซื้อ   26 ส.ค. 2557 20
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [21]