หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   5 มิ.ย. 2558 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 140
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 607
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   25 ส.ค. 2558 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ   20 ส.ค. 2558 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ขายครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา   18 ส.ค. 2558 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   7 ส.ค. 2558 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558   6 ส.ค. 2558 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   29 ก.ค. 2558 19
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง อบต.วังชิ้น   29 ก.ค. 2558 32
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [28]