หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทะเบียนข้อมูลภาษีป้าย ประจำปี 2558 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   8 ธ.ค. 2558 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   5 มิ.ย. 2558 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1   4 ก.พ. 2559 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วตำบลวังชิ้น   15 ธ.ค. 2558 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชทานผ้าห่มภัยหนาว   8 ธ.ค. 2558 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558   25 พ.ย. 2558 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2557   25 พ.ย. 2558 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 19/2558 จ้างเหมาโครงการขยายคลองส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้า   24 พ.ย. 2558 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2558 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   24 พ.ย. 2558 10
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [31]