หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   5 มิ.ย. 2558 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 130
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 581
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558   3 ก.ค. 2558 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต จำวน 4 โครงการ   16 มิ.ย. 2558 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558   15 มิ.ย. 2558 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตาราางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง   9 มิ.ย. 2558 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและหนักมาก   4 มิ.ย. 2558 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง   4 มิ.ย. 2558 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง   4 มิ.ย. 2558 22
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [27]