หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   5 มิ.ย. 2558 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 133
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 594
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   29 ก.ค. 2558 2
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง อบต.วังชิ้น   29 ก.ค. 2558 11
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค พนักงานจ้าง อบต.วังชิ้น   27 ก.ค. 2558 11
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานจ้าง อบต.วังชิ้น   22 ก.ค. 2558 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   13 ก.ค. 2558 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   13 ก.ค. 2558 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลาประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง   13 ก.ค. 2558 14
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [27]