หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 385
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ปี 2557 ครั้งที่ 1/2557   23 ก.ค. 2557 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557   23 ก.ค. 2557 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ   7 ก.ค. 2557 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   30 มิ.ย. 2557 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556   4 มิ.ย. 2557 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556   3 มิ.ย. 2557 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556   3 มิ.ย. 2557 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556   3 มิ.ย. 2557 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556   3 มิ.ย. 2557 30
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [20]