หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 79
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 503
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศอบต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   15 ธ.ค. 2557 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก อบต.วังชิ้น   25 พ.ย. 2557 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.วังชิ้น เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558   24 พ.ย. 2557 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกสอบแข่งขันหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล   18 พ.ย. 2557 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557   7 พ.ย. 2557 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)   6 พ.ย. 2557 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ   6 พ.ย. 2557 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (รายใหม่)   29 ต.ค. 2557 29
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [23]