หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   5 มิ.ย. 2558 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผลการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรถรับส่งจากบ้านผาฮัดไปบ้านหาดรั่ว   29 ก.ย. 2558 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา รถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชิ้น   14 ก.ย. 2558 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชิ้น   14 ก.ย. 2558 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำและสถานีสูบน้ำ ม.8   8 ก.ย. 2558 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ ม.8   4 ก.ย. 2558 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   25 ส.ค. 2558 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ   20 ส.ค. 2558 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ขายครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา   18 ส.ค. 2558 11
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [28]