หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 96
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 527
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อน้ำผิวดินและโครงการติดตั้งระบบประปา   23 ก.พ. 2558 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม   13 ก.พ. 2558 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ   7 ก.พ. 2558 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558   7 ก.พ. 2558 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหม้าปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ และแพสูบน้ำ   3 ก.พ. 2558 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้มีพื้นที่ทำกิน โรงเรือน ธุรกิจส่วนตัว ในเขตอบต.วังชิ้นเสียภาษี ประจำปี 2558   15 ม.ค. 2558 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจ้าง/ซื้อ จำนวน 2 โครงการ   5 ม.ค. 2558 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม   26 ธ.ค. 2557 35
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [23]