หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น   14 ส.ค. 2557 99
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแห่งที่ว่าง   3 ก.ค. 2556 530
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต   23 มี.ค. 2558 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์   13 มี.ค. 2558 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ   11 มี.ค. 2558 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558   10 มี.ค. 2558 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อน้ำผิวดินและโครงการติดตั้งระบบประปา   23 ก.พ. 2558 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม   13 ก.พ. 2558 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ   7 ก.พ. 2558 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558   7 ก.พ. 2558 20
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [24]